IPN BU 3977/1

IPN BU 3977/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3977/1
Opis zawartości
Tytuł

Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej, nr 10, Warszawa 1986.

Opis

Wydawnictwo drugiego obiegu (poszyt).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania