IPN Gd 536/164

IPN Gd 536/164

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/164
Opis zawartości
Tytuł

Pisma Straży Portowej Morskiego Portu Handlowego Gdańsk do Inspektoratu Ochrony Przemysłu WUSW w Gdańsku dot. wykrytych przypadków kolportażu nielegalnych materiałów i pisania wrogich haseł na terenie portu za okres od 30-11-1983 r. do 07-01-1987 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
186
Miejsce przechowywania