IPN Rz 578/1

IPN Rz 578/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 578/1
File description
Title

Kopie dokumentów dotyczących przestępstw gospodarczych oraz nieprawidłowości i nadużyć popełnianych przez kierownictwo KW PZPR i KW MO w Przemyślu, urzędników i innych prominentnych przedstawicieli władzy w woj. przemyskim w latach 70. i 80. XX w.

Abstract

Raport – odwołanie ppłk. Jana Reizera z 15-09-1981 r. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych, na mocy której ppłk Jan Reizer został odwołany ze stanowiska Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi KWMO w Przemyślu. Raport zawiera informacje o przestępstwach gospodarczych oraz o nieprawidłowościach, nadużyciach władzy i nadużyciach finansowych popełnianych przez dyrektorów państwowych przedsiębiorstw i prezesów spółdzielni oraz kierownictwo KW PZPR i KW MO w Przemyślu w latach 70. i 80. XX w. Pismo z 23-10-1979 r. dot. nieprawidłowości w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów. Notatka z 22-10-1980 r. dot. budowy domków letniskowych dla Stanisława Kukuryki (z-ca członka KC PZPR w l. 1980–1981) i Emila Wojtaszka (z-ca członka Biura Politycznego KC PZPR w l. 1980–1981). Dokumenty (kopie) dot. kontroli Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu, przeprowadzonej w 1981 r. przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. Anonimowe pismo do Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie dot. nadużyć gospodarczych popełnianych przez kierownictwo KW PZPR w Przemyślu. Brak daty. Notatki z 05-01-1982 r.: dot. przestępstw gospodarczych oraz finansowych popełnianych przez dyrektorów państwowych przedsiębiorstw i prezesów spółdzielni oraz kierownictwo KW PZPR i KW MO w Przemyślu w latach 70. i 80. XX w. Notatka z 25-01-1982 r. sporządzona przez ppłk. Jana Reizera. Jest to analiza różnych przestępstw i nadużyć gospodarczych popełnionych w latach 1975–1981, w okresie, w którym ppłk Jan Reizer pełnił funkcję Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi KW MO w Przemyślu. List Zygmunta Kappy z Przemyśla do generała [W. Jaruzelskiego], informujący o nadużyciach popełnianych m.in. przez kierownictwo KW PZPR i KW MO w Przemyślu w latach 70. i 80. XX w. Brak daty. Prośba ppłk. Jana Reizera, kpt. Z. Grodeckiego i st. sierż. sztab. W. Pawłowskiego z 14-02-1982 r. o zawieszenie postępowań dyscyplinarnych wobec nich i wykaz spraw – nieprawidłowości i przestępstw gospodarczych, które nie mogły być rozpracowane przez Wydział PG KW MO w Przemyślu w okresie do maja 1981 r. Pismo ppłk. J. Reizera, kpt. Z. Grodeckiego i st. sierż. sztab. W. Pawłowskiego z 18-10-1982 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych z wykazem spraw dotyczących kierownictwa KW MO w Przemyślu oraz z wykazem spraw – nieprawidłowości i przestępstw gospodarczych, które nie mogły być rozpracowane przez Wydział PG KW MO w Przemyślu w okresie do maja 1981 r. Oświadczenia st. sierż. sztab. W. Pawłowskiego z 11 i 14 stycznia 1982 r. Inne dokumenty z lat 80. XX w. dot. m.in. przestępstw gospodarczych w woj. przemyskim. Ulotka wyborcza (z odręcznymi notatkami) wydana przez Komitet Obywatelski „Solidarność” wiosną 1989 r. Trzy wersje artykułu (w maszynopisie) Marka Kuchcińskiego pt. „Prominenci” przemyscy (zapowiedź), który przygotowywany był do druku w miesięczniku „Spojrzenia Przemyskie”, wydawanym od grudnia 1989 r. Wstęp do relacji ppłk. Jana Reizera pt. „Prominenci przemyscy część I” i relacja dot. nadużyć władzy w latach 70. i 80. XX w. w woj. przemyskim, spisana przez ppłk. Jana Reizera w październiku 1987 r. Relacja dot. nadużyć władzy w latach 70. i 80. XX w. w woj. przemyskim, spisana przez ppłk. Jana Reizera w październiku 1987 r. i list redakcji „POLITYKI” z 16-02-1988 r. dot. braku zainteresowania tym tekstem. Rozmowa Mateusza Balickiego z anonimowym funkcjonariuszem pionu dochodzeniowego MO, czerwiec 1989.

Dates
Starting date
1979
Closing date
1989
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
213