IPN Gd 605/18

IPN Gd 605/18

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 605/18
Former reference numbers
IPN GK 216/18, SAGd 18, 3/52, K. 2165/49, K.Spec. 264/46, Ds.Spec. 1081/45
Historical reference numbers
I K. 147/50
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Edmund Labun/Łabun, inne nazwiska: Adamczak/Adamczyk, imię ojca: Augustyn, ur. 14-01-1925 r., oskarżonemu o to, że od 1940 r. w Gdyni działał na szkodę ludności polskiej w ten sposób, że jako członek Hitlerjugend zmuszał młodzież do wstępowania w szeregi tej organizacji i zabraniał posługiwania się językiem polskim oraz bił osoby, które nie chciały uczestniczyć w organizowanych przez niego ćwiczeniach, tj. o czyny z art. 2 Dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

Dates
Starting date
1944
Closing date
1951
Posteriora
1959
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Fotografia pozytyw

Number of volumes
1
Number of pages
159