IPN BU 3938/2

IPN BU 3938/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3938/2
Opis zawartości
Tytuł

Arkusze poborowe [Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej Wydział Konsularny w Buenos Aires/ Konsulat Generalny RP w Londynie].

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1942
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania