IPN Rz 86/26

IPN Rz 86/26

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Rz 86/26
Historical reference numbers
99/173
File description
Title

Akta osobowe więźnia karnego dot. Marek Jas, imię ojca: Tadeusz, ur. 22-10-1959 r., skazanego za to, iż w dn. 31 grudnia 1981 r. w Mniowie znieważył funkcjonariusza MO oraz członków ORMO podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych, tj. przestępstwo z art. 236 kk w zw. z art. 18 pkt. 1 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1