IPN Rz 86/27

IPN Rz 86/27

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Rz 86/27
Historical reference numbers
99/178
File description
Title

Akta osobowe tymczasowo aresztowanej dot. Iwona Juśkow, imię ojca: Jerzy, ur. 13-10-1961 r., obwinionej o to, iż w dn. 15 grudnia 1981 r. przebywała w Rzeszowie w czasie trwania godziny milicyjnej bez wymaganego zezwolenia, tj. wykroczenie z art. 50 ust. 3 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1