IPN Po 913/4

IPN Po 913/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 913/4
Opis zawartości
Tytuł

Legitymacja członkowska NSZZ „Solidarność” HCP Cegielski – Poznań (przerobiona z legitymacji dawnego związku zawodowego metalowców) dot. Sadek Maria, imię ojca: Franciszek, ur. 30-01-1951 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1970
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
13
Miejsce przechowywania