IPN Ka 279/52

IPN Ka 279/52

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 279/52
Former reference numbers
6826/91/2
File description
Title

Wyciąg z księgi listów gończych z lat 1946-1955 w sprawach, które podlegają przekazaniu przez WSR w Katowicach/Stalinogrodzie do WSG w Katowicach/Stalinogrodzie na podstawie ustawy z dnia 05-04-1955 r. o przekazaniu sądom powszechnym dotychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych, funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej (wyciąg dot. Jerzego Somara)

Dates
Starting date
1946
Closing date
1955
Material description
The media type
Number of volumes
1