IPN Rz 435/20

IPN Rz 435/20

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 435/20
File description
Title

Kopie gazetek konspiracyjnych i publikacji z okresu II wojny światowej.

Abstract

"Słowo Polskie", Lwów, nr 3 z 16 stycznia 1944 r.; "Czyn" - Tygodnik Ideowo-Informacyjny", nr 22 (188) z 12 grudnia 1943 r.; "Wieści", nr 9 z 27 lutego 1944 r.; "Ruch Polski", nr 10 z 5 września 1941 r.; Walki w obronie granic 1-9 września. Kampania wrześniowa w oświetleniu niemieckim, Warszawa, styczeń 1941 r.

Dates
Starting date
1941
Closing date
1944
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1