IPN Po 913/6

IPN Po 913/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 913/6
Opis zawartości
Tytuł

Legitymacja członkowska NSZZ „Solidarność” HCP Cegielski – Poznań (przerobiona z legitymacji dawnego związku zawodowego metalowców) dot. Mieloszyński Henryk, imię ojca: Grzegorz, ur. 09-12-1953 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1975
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
12
Miejsce przechowywania