IPN Rz 295/6

IPN Rz 295/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 295/6
Opis zawartości
Tytuł

Zdjęcia różne.

Opis

W jednostce fotografie stykowe dot. marszałka Józefa Piłsudskiego, ofiar wypadków radomskich z czerwca 1976 r., dodatkowo zdjęcie Aleksandra Wilka-Krzyżanowskiego wizytującego oddziały 3. Wileńskiej Brygady AK w Turgielach i inne.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1930
Data końcowa
1976
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1