IPN BU 3936/892

IPN BU 3936/892

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3936/892
Opis zawartości
Tytuł

Fiche Pensionnaire [karta pobytu pensjonariusza: Withoff Wladyslawa / Witthoff Wladyslawa]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1959
Data końcowa
1969
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania