IPN Bi 610/68

IPN Bi 610/68

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 610/68
Opis zawartości
Tytuł

Niezależność, Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Region Mazowsze, nr 13, 17-01-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
8