IPN BU 3936/889

IPN BU 3936/889

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3936/889
Opis zawartości
Tytuł

Fiche Pensionnaire [karta pobytu pensjonariusza: Wierzbicki Jean]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1958
Data końcowa
1959
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania