IPN Bi 610/27

IPN Bi 610/27

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 610/27
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn Informacyjny, Komitet Założycielski Niezależnych i Samorządnych Związków Zawodowych przy Stoczni im. Komuny Paryskiej, nr 3, 12-09-1980 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4