IPN BU 3936/882

IPN BU 3936/882

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3936/882
Opis zawartości
Tytuł

Fiche Pensionnaire [karta pobytu pensjonariusza: Vassilieff Pauline / Vassilieva Pauline / Vasilieva Pauline]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1958
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania