IPN Wr 7/1

IPN Wr 7/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 7/1
Opis zawartości
Tytuł

Obozy pracy pomocniczej SA (Hilfswerklager) na Dolnym Śląsku - pisma przewodnie dot. organizacji obozów i oddelegowania członków SA do przeszkolenia i służby obozowej

Opis

Dołączono wnioski o przyjęcie do SA, świadectwa przeszkolenia obozowego, m.in. w SA-Sportschule Reichenbach

Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora
1933
Data początkowa
1934
Data końcowa
1935
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
58