IPN Ki 320/32

IPN Ki 320/32

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 320/32
Opis zawartości
Tytuł
Opis

Teczka zawiera wycinki prasowe m.in.: Czy żyje i gdzie jest Martin Borman? - Michaił Bakłanow

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania