IPN Ki 322/20

IPN Ki 322/20

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 322/20
Opis zawartości
Tytuł

Stefan Bratkowski, Listy do członków PZPR

Opis

Teczka zawiera: - List do członków Komitetu Centralnego PZPR, zebranych na V Plenum 1981 r. - List otwarty do moich współtowarzyszy, co wybieramy ?

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania