IPN Ki 322/19

IPN Ki 322/19

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 322/19
Opis zawartości
Tytuł

Jan Sowula, Wspomnienia z działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" w gminie Imielno, Dalechowy, lipiec 2021 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2021
Data końcowa
2021
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania