IPN Ki 322/21

IPN Ki 322/21

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 322/21
Opis zawartości
Tytuł

List Klubu Inteligencji Katolickiej w Kielcach do delegatów rolników zgromadzonych na Zjeździe organizacji wojewódzkiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania