IPN Ki 322/26

IPN Ki 322/26

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 322/26
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w gminie Imielno

Opis

Teczka zawiera: informację o powołaniu KO "Solidarność", Imielno dn. 27-04-1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania