IPN Ki 322/18

IPN Ki 322/18

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Ki 322/18
File description
Title

Sprawozdanie Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Imielnie, Imielno, 29-10-1995 r.

Dates
Starting date
1955
Closing date
1955
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage