IPN Ki 320/26

IPN Ki 320/26

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 320/26
Opis zawartości
Tytuł

Artykuł prasowy pt. Pierwsza Rocznica Porozumień

Opis

Wypowiedzi: prof. Henryka Rafalskiego; Janusza Onyszkiewicza, Mieczysława Rakowskiego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1995
Data końcowa
1995
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Prasa, Wycinki z prasy

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania