IPN Ki 320/13

IPN Ki 320/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 320/13
Opis zawartości
Tytuł

CDN – Gazeta Wolnych Ludzi, Nr 17, Rok III, Kielce, czerwiec 1984 r.

Opis

Wydaje: Niezależna Spółka Wydawnicza Region Świętokrzyski "Solidarność". Wydanie specjalne – wyborcze.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania