IPN Ki 320/29

IPN Ki 320/29

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Ki 320/29
File description
Title

APEL Do Członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidulanych Ziemia Kielecka! Do Wszystkich Rolników, wystosowany przez NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Ziemia Kielecka. Kielce, maj 1982 r.

Dates
Starting date
1982
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage