IPN Rz 435/22

IPN Rz 435/22

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 435/22
File description
Title

Kopie materiałów źródłowych.

Abstract

W teczce znajdują się m.in.: odbitki z archiwum Józefa Lutaka „Dyzmy”; raporty okresowe WUBP Kraków i Rzeszów do MBP; fragment rękopisu ks. Stanisława Kluza; wyroki; akta sprawy przeciwko Stefanowi Rutkowskiemu i innym; wykaz rannych żołnierzy AK z punktu sanitarnego Błażowa - Wilczak i Sołonka (VII-VIII 1944).

Dates
Starting date
1943
Closing date
1996
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
483