IPN Gd 1061/119

IPN Gd 1061/119

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1061/119
Opis zawartości
Tytuł

Kopie dokumentów dotyczących pracowników Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Gdańsku z 1948 r. (korespondencja, wykazy, fotografie). Kopie akt personalnych pracownika Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Gdańsku: Marta Elmanowicz, imię ojca: Marcin, ur. 14-07-1918 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
25
Miejsce przechowywania