IPN BU 3936/94

IPN BU 3936/94

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3936/94
Sygnatura wytwórcy
1, A-B
Opis zawartości
Tytuł

Divers A, B [akta osobowe pensjonariuszy (zbiorcze): Adach Jan, ur. 24-04-1915 r.; Alfa / Alf Anna, ur. 23-06-1896 r.; Allard Paulin; Anoutchkine Ludwiga, ur. 18-01-1888 r.; Barrault Albert; Bauchu Elisabeth; Bąk Agnieszka, ur. 29-06-1883 r.; Bereziak Emilian, ur. 28-08-1904 r.; Blocki Michel, ur. 02-09-1888 r.; Bodalska Janina, ur. 02-07-1901 r.; Bogoëff Jean, ur. 05-06-1895 r.; Borovkova Evdokia, ur. 08-09-1885 r.; Boryczka Josepha; Bouckenooghe (Ptasznik) Jeanne, ur. 27-11-1898 r.; Bronikowska Halina, ur. 24-10-1894 r.]

Opis

Jednostka zawiera również dokumentację fotograficzną oraz listę pensjonariuszy.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1958
Data końcowa
2013
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania