IPN BU 3908/1

IPN BU 3908/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3908/1
Opis zawartości
Tytuł

Kalendarz na rok 1942 z zapiskami żołnierza niemieckiego Hansa Wolfgramma z okresu pobytu w wojskowym obozie jenieckim Nr 279 w Yaxley w Anglii.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
128
Miejsce przechowywania