IPN Po 698/16

IPN Po 698/16

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Po 698/16
File description
Title

„Zasady działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 roku”, Wyd. Trybuny Ludu, 1981, „Czego dokonano dla urzeczywistnienia reformy gospodarczej”, Książka i Wiedza 1982, „Reforma gospodarcza. Stan obecny i perspektywy”, Książka i Wiedza, 1982, „Co wydarzyło się w Polsce od sierpnia 1980 roku?”, Książka i Wiedza, 1982, „Trybunał Stanu” Wyd. Epoka, 1982.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1982
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
108