IPN Kr 425/1262

IPN Kr 425/1262

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 425/1262
Dawna sygnatura
29/755/1262
Opis zawartości
Tytuł

Sprawozdania i protokoły pokontrolne z wizytacji w zakresie pracy poszczególnych służb w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu przeprowadzonych m.in. przez Zespół Wojewódzkiego Aresztu Śledczego w Krakowie, Inspektora Wydziału Służby Zdrowia CZZK i AŚ w Warszawie oraz wojewódzkiego prokuratora i sędziego ds. penitencjarnych w Krakowie i inne uprawnione jednostki nadzoru w 1970 r., a także meldunki z wykonania poleceń pokontrolnych.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1970
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania