IPN Ld 642/15

IPN Ld 642/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 642/15
Opis zawartości
Tytuł

Wycinki z prasy oficjalnej dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w PRL z lat 1970-1989

Opis

Dot. m.in.: śmierci Stanisława Pyjasa, harcerstwa, IX Plenum KC PZPR, strajku studenckiego w Łodzi, wydarzeń marca 1968 r. Zał.: wycinki z "Dziennika Polskiego" z 1990 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1968
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania