IPN Po 1296/20

IPN Po 1296/20

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1296/20
Opis zawartości
Tytuł

Fotografia tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom drugiej wojny światowej - AWF w Poznaniu.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania