IPN Wr 440/51

IPN Wr 440/51

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Wr 440/51
File description
Title

Tuszyński W., Współdziałanie partyzantki polskiej z Armią Radziecką w czasie operacji wyzwoleńczych latem 1944 i zimą 1945 roku, Biblioteka Lektora i Aktywisty, nr 2, ZG TPPR

Dates
Starting date
1986
Closing date
1986
Material description
The media type

Druk ciągły

Number of volumes
1