IPN Po 1296/25

IPN Po 1296/25

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1296/25
Opis zawartości
Tytuł

Uchwała programowa II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
16
Miejsce przechowywania