IPN Rz 514/3

IPN Rz 514/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 514/3
Opis zawartości
Tytuł

Statut Światowej Federacji Polskich Kombatantów (kopia) oraz kopie innych dokumentów dot. spraw kombatanckich z lat 1990-2005.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
2005
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1