IPN Rz 514/84

IPN Rz 514/84

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 514/84
Opis zawartości
Tytuł

Czasopisma wydawane w środowiskach kombatanckich i inne wydawnictwa.

Opis

„Kombatant”, Biuletyn Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, nr 7(65) z 1996; nr 10(104) z 1999. „Przeszłość i Pamięć”, Biuletyn ROPWiM, nr 1(10) 1999. „Kurier Wschodni”, nr 1, wrzesień 1995. „Orzeł Biały”, Biuletyn Zrzeszenia WiN, nr 6(21) z czerwca 1993. „Biuletyn Informacyjny” Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w latach 1980–1990, nr 2 z 2003, nr 3 z 2003, nr 1(4) z 2004. „Ave Maria”, Jarosław 6.11.1994, nr 45(109). Henryk Marcinkowski, OWON – Ogólnopolska Wojskowa Organizacja Niepodległościowa „Solidarność Weteranów Walki i Pracy” była drzwiami do przyszłości (broszura wydana w Warszawie w 1991 r.). „Biuletyn Solidarność” ZR Gdańskiego, nr 1(502) styczeń 2004. Serwis Informacyjny NSZZ „Solidarność” ZR „Ziemia Przemyska”, nr 11(58) listopad 1996, nr 12(59) grudzień 1996, nr 4(63) kwiecień 1997, nr 5(64) maj 1997, nr 6(65) lipiec 1997, nr 3(71) marzec 1998, nr 7(75) wrzesień 1998, nr 8(76) październik 1998, nr 9(77) listopad 1998, nr 10(78) grudzień 1998, nr 2(80) luty 1999, nr 13(128) grudzień 2002, nr 3(131) marzec 2003, nr 12(140) listopad 2003, nr 5(160) kwiecień 2005; nr 7 (162) maj 2005; wydanie jubileuszowe z 20-08-2005; nr 9 (164) sierpień 2005; nr 10 (165) wrzesień 2005; nr 1 (168) styczeń 2006; nr 4 (171) czerwiec 2006. Jędrzej Tucholski, W krainie śmierci. Kronika ekshumacji Charków – Miednoje 22.VII – 3.IX.1991 R. Warszawa 1993.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1991
Data końcowa
2006
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Broszura, Druk zwarty, Prasa, Biuletyn

Liczba tomów
1
Liczba stron
428