IPN BU 1467/56

IPN BU 1467/56

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 1467/56
Opis zawartości
Tytuł

Historia więźniów obozu koncentracyjnego: Józef Kasprzak, ur. 06-11-1911 r., więzień obozu koncentracyjnego w Mittelbau-Dora; Erika Heuser, ur. 19-04-1915 r., więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbrücku.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
16
Miejsce przechowywania