IPN Wr 562/489

IPN Wr 562/489

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 562/489
Opis zawartości
Tytuł

Powszechna deklaracja praw człowieka, Rezolucja ONZ, Paryż; Konwencja 135 w sprawie ochrony praw przedstawicieli i przyznania im ułatwień

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1948
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Fotografia negatyw

Liczba tomów
1