IPN Rz 514/83

IPN Rz 514/83

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Rz 514/83
File description
Title

Czasopisma wydawane w środowiskach kombatanckich.

Abstract

„Wiarus” - kwartalnik ZSPK Reg. Wielkopolska, nr 6-7 z 1994 i nr 8-9 z 1994/1995. „Westerplatte”, Pismo Światowej Federacji Polskich Kombatantów, nr 7/1995. „Rzeszowski Kwartalnik Kombatancki”, nr 1 lipiec-wrzesień 1999; nr 2 październik-grudzień 1999. „Nasz Los”, Pismo Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, nr 1/1994. „Nasz Los”, Pismo Polityczno-Historyczne Kombatantów – Więźniów Politycznych, nr 3(44)/1998; nr 7/8(60)/1999. „Stalinizm w Polsce” cz. I, 1939–1947, Wydanie specjalne pisma polityczno-historycznego „Nasz Los”, nr 5A(13)/1995. „Na Rubieży”, Czasopismo Historyczno-Publicystyczne, nr 1(11) 1995; nr 27 z 1998 r. „Weteran”, Pismo Związku Żołnierzy Drugiej Konspiracji, nr 2(18)/1996 (kserokopia), nr 2(22)/1997, nr 3-4(23-24)/1997, nr 1(25)/1998, nr 2(26)/1998, nr 2(27)/1998, nr 1-2(29-30)/1999.

Dates
Starting date
1994
Closing date
1999
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
360