IPN Wr 440/14

IPN Wr 440/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 440/14
Opis zawartości
Tytuł

[Materiały Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu -] sprawozdanie Prezesa z działalności Sądu Powiatowego dla miasta Wrocławia za okres od 1 stycznia do 30 września 1954 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1954
Data końcowa
1954
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1