IPN Wr 458/71

IPN Wr 458/71

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/71
Opis zawartości
Tytuł

Wycinki prasowe dot. tematyki wojennej i AK-owskiej; maszynopis tajnej instrukcji przekazanej z Moskwy dla ambasady sowieckiej w Polsce w 1947 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1993
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Album, Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1