IPN Wr 440/41 t. 1

IPN Wr 440/41 t. 1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Wr 440/41 t. 1
File description
Title

Program rozwoju socjalistycznej demokracji, umacniania przewodniej roli PZPR w budownictwie socjalistycznym i stabilizacji społeczno-gospodarczej kraju. Uchwała IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type
Number of volumes
1