IPN Ld 658/67

IPN Ld 658/67

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 658/67
Opis zawartości
Tytuł

Raport o stanie technicznym transportu kolejowego. Synteza (wg stanu na 31-03-1986), oficyna wydawnicza Rytm, [bmw] 1986

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania