IPN Wr 458/9

IPN Wr 458/9

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/9
Opis zawartości
Tytuł

Notatki dot. żołnierzy 36 Brygady AK "Żejmiana": opracowania Czesława Jasińskiego, broszury, wycinki prasowe i inne materiały

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1966
Data końcowa
2006
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1