IPN Rz 514/67

IPN Rz 514/67

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 514/67
Opis zawartości
Tytuł

Dzienniki Ustaw PRL i RP oraz Monitory Polskie z lat 1986–1999. Katalog uprawnień inwalidów wojennych, wojskowych, kombatantów oraz członków ich rodzin. Inne druki dotyczące kombatantów.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
2009
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1