IPN Ld 642/14

IPN Ld 642/14

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Ld 642/14
File description
Title

Rezolucje i deklaracje dotyczące wydarzeń marca 1968 r.

Abstract

M.in.: rezolucje studentów uczelni łódzkich, toruńskich i warszawskich, robotników Państwowej Fabryki Wagonów (PaFaWag) we Wrocławiu, harcerzy zgierskich. Zał. wycinki z dziennika "Życie" z dn. 15/16-11-1997 r. dotyczące wydarzeń marca 1968 r.

Dates
Starting date
1968
Closing date
1997
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1