IPN Wr 458/19

IPN Wr 458/19

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/19
Opis zawartości
Tytuł

Uwagi, zastrzeżenia, sprostowania i protesty dot. książki Romana Korab-Żebryka pt. "Operacja Wileńska AK" złożone przez żołnierzy AK Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1